Kvalitné reklamné predmety za najlepšie ceny.

Objednávky

  1. Objednávka zadaná cez reklamnebaliky.sk, sa skladá z jednej alebo viacerých položiek vložených do košíka, ktorých súčet cien presiahne obrat 50,-€.
  2. Všetky potrebné súbory nám môžete dodatočne zaslať na e-mail – danish@danish.sk, alebo ich máte možnosť vložiť pri každom produkte. V prípade nemenného dizajnu stačí vložiť iba pri jednom z produktov. Nahranie súborov prebieha buď pretiahnutím daného súboru do obdĺžnika alebo kliknutím naň.
  3. Hotové grafiky, ktoré obsahujú poškodené súbory, čiže také, ktoré sa neotvárajú, nedajú sa importovať, sú uložené v nesprávnom formáte, … o tejto skutočnosti danish informuje zákazníka prostredníctvom e-mailu bezodkladne po ich zistení – najneskôr v deň realizácie zákazky.