Kvalitné reklamné predmety za najlepšie ceny.

Reklamácie

  1. Reklamácie, ktoré sa týkajú poškodenia zásielok počas prepravy je potrebné nahlásiť pri preberaní tovaru. Odberateľ je povinný vyhotoviť reklamačný protokol za účasti špedičnej spoločnosti a bezodkladne o tejto skutočnosti upovedomiť danish prostredníctvom telefonu alebo e-mail. Reklamácie, pri ktorých nebol dodržaný uvedený postup , nebudú zohľadnené.
  2. Reklamácie, ktoré sa týkajú kvality služieb alebo produktov, je nutné nahlasovať telefonicky, alebo v e-mail okamžite po prevzatí, alebo zistení nedostatkov – najneskôr do 2 pracovných dní od prevzatia.
  3. V lehote 5 pracovných dní od  telefonického, či elektronického oznámenia, je potrebné  zasielať reklamáciu formou písomného reklamačného protokolu, ktorý si môžete stiahnuť TU, následne ho v PC vyplniť vytlačiť, podpísať a spolu s tovarom odoslať na adresu danish.
  4. Zákazník musí tovar náležite zabaliť a odoslať kompletnú reklamovanú položku objednávky. Náklady na zaslanie reklamácie znáša zákazník, v prípade uznania reklamácie náklady na zaslanie (prevzatie) znáša danish.
  5. Reklamácie, ktoré sa týkajú kvality tlače v prípade, ak nebude vrátených 100% reklamovaného nákladu, budú vyhodnotené ako neoprávnené.
  6. Prevzatie reklamačného protokolu a tovaru, (čím začne plynúť 30 dňová lehota na vyriešenie reklamácie) pracovník od danish  zákazníkovi oznámi bezodkladne.
  7. V priebehu 30 pracovných dní od prevzatia reklamačného protokolu a reklamovaného tovaru v danish bude reklamácia vyhodnotená a danish bude zákazníka informovať o spôsobe jej riešenia.