Kvalitné reklamné predmety za najlepšie ceny.

Zodpovednosť za škodu

  • danish vylučuje svoju zodpovednosť za škodu z titulu nezrealizovania alebo nenáležitého zrealizovania zákaziek. Znamená to, že objednávateľ si nebude môcť uplatniť žiadne nároky na náhradu škody z uvedeného titulu.